Potýkáš se s klimatickým žalem? Hledáš způsob jak s ním konstruktivně pracovat? Jsi kreativní, nebo máš organizační schopnosti? Pokud jsi aspoň na část z těchto otázek odpověděl*a ano a je ti do 25 let, určitě čti dál.

Co s klimatickým žalem?

Více jak polovina mladých lidí se potýká s pocitem smutku či úzkosti ze změn klimatu. Nečinnost vládnoucích stran či příliš pomalé zavádění opatření, kterými by šlo změnám zabránit, v nás často vyvolávají pocity bezmoci, smutku a letargie.

Mladí lidé jako jednotlivci*kyně mnohdy čelí tíze ze své vlastní individuality. My ale věříme, že pokud spojíme své síly, máme moc ovlivnit budoucnost téhle planety. 

Pokud spojíme své síly, máme moc ovlivnit budoucnost téhle planety. 

Hledáme možná právě tebe

Z tohoto důvodu spouštíme projekt Průvodce pro mladé lidi věkem hořící planety. V rámci něj tým zhruba 8 až 9 lidí vytvoří publikaci. Ta bude obsahovat články (odborné či beletristické, popisující osobní zkušenost či tvořené příběhy jiných lidí) a výtvarné vstupy (komixy, ilustrace, fotografie) na téma klimatického žalu a jeho konstruktivního zpracování.

Organizační typy by mohlo zajímat, že paralelně k tomu hledáme skupinu 3 až 4 lidí, kteří zorganizují přímou symbolickou protestní akci na libovolné současné politicko-ekologické téma. O této akci vznikne v publikaci hlavní článek.

A co z toho?

  • Podílením se na projektu pomůžeš vybudovat klimaaktivistické hnutí, které bude mít vliv
  • Získáš zkušenosti s redakcí a psaním knihy, jíž se v budoucnu budete moci prezentovat, či s organizováním protestu
  • Budeš mít proplacený výlet do Brna, v rámci kterého uslyšíš přednášku jednoho z předních odborníků na symbolické akce
  • Poznáš nové podobně smýšlející lidi
  • Příspěvky do publikace budou symbolicky ohodnoceny, v závislosti na jejich obsahu a délce (cca. 1000 Kč za příspěvek)

Harmonogram:

24. 9.: Konec náborové kampaně

25. 9.: Vyhlášení výsledků náborové kampaně

7. 10.: První organizační setkání (online a hybridně v Praze)

4.-5. 11.: Přednáška k tématu symbolických akcí a přímá akce (Brno)

26. 11.: Setkání redakční rady, kreativní víkend (Olomouc)

Konec prosince: Zadání knihy k tisku

19. 1.: Křest publikace

Kdo za projektem stojí?

Projekt je financován z grantu CDNEE (Cooperation and Development Network of Eastern Europe), EYF a Council of Europe. Cílem tohoto grantu je propojit mladé lidi – aktivisty a aktivistky. Z tohoto důvodu budeme oslovovat české aktivistické skupiny, aby se na projektu také podílely. Mladí zelení budou projekt koordinovat. Jeho podstatou je spolupráce napříč českou aktivistickou scénou.

Podle čeho budeme účastnice*íky vybírat?

Hlavními kritérii bude vyváženost týmu, a to jak genderová, tak lokální: byli*y bychom rádi, kdyby účastnice a účastníci byli z celého Česka, nejen z Prahy. Zajímat nás budou taky tvé motivace a co bys rád*a projektu přinesla.

Zaujal tě tento projekt? Vyplň přihlášku ✨ zde.

Sdílejte