Sněm Mladých zelených

Sněm je nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou nebo dvakrát ročně.

Předsednictvo Mladých zelených

Předsednictvo řídí každodenní chod spolku. Skládá se ze dvou spolumluvčích a 1-5 řadových členek.

Revizní komise

Revizní komise dohlíží na dodržování stanov a hospodaření spolku, kontroluje činnost předsednictva.

Spolumluvčí

Rozálie Husáková

Tomáš Mígl

Členky a členové předsednictva

Josefína Linka

Josef Horváth

Matěj Dlab

Matěj Šenk

Revizní komise

Barbora Truksová

Martin Lekeš

Matěj Frouz

Stanovy

Stanovy spolku Mladí zelení, z.s.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2022