Pro finanční dar, ať už jednorázový nebo formou pravidelné platby, je určen transparentní účet 2101240491 / 2010. Účet je založen výhradně pro potřeby spolku Mladí zelení, z.s. a je veden u Fio Banka, a.s., V Celnici 1028/10, CZ – 117 21, Praha 1.