O nás

O nás2024-05-03T13:04:34+00:00

Jsme nezávislý spolek, bojující za zelené hodnoty a ideály.

Uvědomujeme si závažnost problémů, kterým naše generace bude muset čelit, a prosazujeme řešení, která pomůžou vytvořit spravedlivou a klimaticky neutrální budoucnost pro všechny.

Předsednictvo spolku:

Rozálie Husáková

Tomáš Mígl

8-values

Josefína Linka

Josef Horváth

Matěj Dlab

Matěj Šenk

Orgány spolku:

Sněm Mladých zelených

Sněm je nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou nebo dvakrát ročně.

Předsednictvo Mladých zelených

Předsednictvo řídí každodenní chod spolku. Skládá se ze dvou spolumluvčích a 1-5 řadových členek.

Revizní komise

Revizní komise dohlíží na dodržování stanov a hospodaření spolku, kontroluje činnost předsednictva.

Naše hodnoty:

1.

Rovnost

Chceme inkluzivní společnost, která si uvědomuje svou rozmanitost a zasazuje se za rovná práva a rovné zastoupení nás všech bez ohledu na barvu pleti, etnicitu, místo narození, jazyk, náboženství, pohlaví, gender, sexuální identitu, věk, zdravotní stav nebo sociální původ a za odstranění všech forem znevýhodnění, vyloučení, diskriminace a bariér mezi lidmi.

2.

Sociální spravedlnost

Naším cílem je společnost, ve které mají všichni skutečně stejná práva i šance – společnost postavená na spolupráci namísto souboje, ve které se všechny její členky a členové mohou realizovat.

3.

Solidarita

Společnost musí být založena na solidaritě silnějších se slabšími, bohatých s chudými, zdravých s nemocnými a mladších se staršími, a musí zajistit všem lidem základní předpoklady spokojeného života.

4.

Životní prostředí a práva zvířat

Bojujeme za environmentálně udržitelnou společnost, která si váží životního prostředí a veřejného prostoru, respektuje práva všech živých tvorů a není orientovaná na vlastnictví a nadměrnou spotřebu.

5.

Skutečná demokracie

Požadujeme demokracii, ve které mají lidé právo spolurozhodovat o všech oblastech svého života a jejich svoboda a solidarita nejsou limitovány principem tradice.

6.

Aktivní mladá generace

Pracujeme na tom, aby se mladá generace zapojovala do občanského dění, bojovala za svá práva a nebála se ozvat proti nespravedlnosti.

Novinky:

Přejít nahoru