Mladí zelení a Kolektiv Průvodce vydalx v rámci projektu Naděje je v činech publikaci s názvem: Průvodce pro mladé lidi v časech hořící planety. Protože se více jak polovina mladých lidí potýká s pocitem smutku či úzkosti ze změn klimatu, rozhodlx jsme se zkusit propojit alespoň pár z nich, a to jak z různých českých aktivistických skupin, tak i mimo ně a vytvořit sborník článků (odborných či beletristických, popisující osobní zkušenost či tvořené příběhy jiných lidí) a výtvarných vstupů (ilustrace, fotografie) na téma klimatického žalu a jeho konstruktivního zpracování.

„Na počátku byl horký letní den v černohorském Ulcinju. Možná jsem měl úžeh, určitě zánět nosohltanu z klimatizovaných místností hotelu, kde se konal sraz zelených a levicových mládežnických organizací pod hlavičkou CDN. V ten den přišel nápad dělat průvodce. Průvodce čím? Časy hořící planety? Jak provádět mladé lidi v tak komplikovaných časech, jako jsou ty, které prožíváme? Asi jsem měl úpal, anebo jen žal a hněv z unaveného ekologicko-sociálního odboje. Jak ale oživovat mladé zelené aktivisty a aktivistky nebo nové takové lidi za pomocí něčeho tak mrtvého, jako je grant a na základě něj vystavěná akce? Těžko, ale zkusili jsme to. Průvodce pro mladé od mladých. Průvodce, který neprovede, ale nabízí pohledy, které mohou navést, mohou povzbudit, mohou vyvolat pochopení, zlost, podporu.„

Poskládalx jsme mozaiku žánrů, která se točí v kruhu a vytváří obraz: Polykrize, ve které žijeme, environmentální hněv či žal, které prožíváme, a činy, kterými se s tím (někteří z nás) vypořádáváme. Něčí žal je politický (s.9), někdo má spoustu otázek, někdo o krizi nechá promluvit i pšenici (s.23), další se angažuje, organizuje a tak bojuje proti pohodlnosti, skepsi a netečnosti druhých (kapitola Naděje je v činech), někdo prostě nemůže než rozhodit rukama nad lánem tam, kde pamatuje louku. Kniha nemá ambice pokrýt ani odborně ani holisticky celou problematiku, je spíš jiskrou, která by mohla lidi podobné nám (trpící skepsí, zuřivostí, či smutkem) zapálit pro změnu.

Mozaika, výsledek ne vždy jednoduché, zábavné a naplňující práce, papírový průvodce, opravdová kniha, která se vejde do náprsní kapsy saka vznikl proto, že činy vzbuzují naději a my věříme, že pokud spojíme své síly, máme moc ovlivnit budoucnost téhle planety.

Publikace není určena k prodeji, pokud o ní máte zájem, napište mail na josef.horvath@mladizeleni.cz.

Celý projekt byl financován z grantu CDNEE (Cooperation and Development Network of Eastern Europe), EYF a Council of Europe.

 

 

Sdílejte