V roce 2023 jsme se zúčastnily*i 10 zahraničních akcí, pořádaných spřízněnými organizacemi Federation of Young European Greens (FYEG), Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDN), European Green Party (EGP) či Heinrich Böll Stiftung (HBS). Kde všude jsme byly*i, jaký z toho máme zážitky, jak účast na takových akcích probíhá a jak se můžeš zúčastnit i ty?

Kde všude jsme byly*i?

1. Španělsko

V březnu naše členky* Luisa Suchochlebová a Tomáš Mígl vyrazily*i do španělské Barcelony na každoroční sněm Federation of Young European Greens. Na tomto sněmu byli Mladí zelení znovu přijati do FYEG. 

*Ve snaze nabořit nerovnou genderovanost jazyka, která ovlivňuje vnímání, reprezentaci a postavení žen ve společnosti, Mladí zelení při referování o členstvu používají zpravidla generické femininum.

2. Belgie

V březnu se náš člen Jan Švarc zúčastnil Youth Assembly FYEG. Akce byla zaměřená na kampaň do EP. Součástí programu byly kurzy s odbornicemi a odborníky a komunikačními expertkami a experty. Během návštěvy Bruselu se zúčastnil interaktivní exkurze EP.

Díky této akci jsem poznal svoji bestie Ritu, se kterou jsem se později dostal do prep teamu letní školy FYEGu. Celá tahle spolupráce s FYEG mi dala hrozně moc, výrazně jsem si zlepšil angličtinu, poznal skvělý lidi a získal spoustu zkušeností a schopností. (Jan Švarc)

3. & 4. Rakousko & Černá hora

V červnu se konaly hned dvě akce, na které se nás vydal reprezentovat člen Josef Horváth. První byl EGP Council ve Vídni, odkud rovnou zamířil na letní školu do černohorského Ulcinju. O letní škole, pořádané CDN, organizací sdružující východoevropské mladozelené a jiné aktivistické neziskové organizace, vznikl na našem webu článek.

Cestou z Černé hory, jsem se stavil v Bělehradě abych mohl ještě jednou zajít na pivo s nově nabytými přátelx. Provedlx mě po městě, ukázalx mi skrytý srbský levicový underground, pochopil jsem, jaké podmínky snášejí a uvědomil si, že podobnou cestou by se mohlo ubírat i Česko. V mnohém jsme si sedlx na první pohled, do teď jsme v kontaktu a na dálku se podporujeme. Díky akci CDN a známostí z ní vzešlých jsem poznal Bělehrad i srbskou politiku tak, jak by se mi jinak nepodařilo. (Josef)

5. Švédsko

Na přelomu července a srpna se naše členky Josefína Linka a Jan Švarc zúčastnily*i letní školy Federation of Young European Greens: Honza jako člen prep teamu a Josi jako účastnice. Na dvoutýdenní akci ve švédském Vaxtorpu probíhaly přednášky, diskuze a workshopy na téma budování kampaně do blížících se Evropských voleb.

 

6. Lotyšsko

V srpnu se naše členky Josefína a Matěj Nárožný zúčastnily*i letní školy v Lotyšské Siguldě. Letní školu pořádala polská Ostra zieleń ve spolupráci s lotyšskými Protests. Skrze workshopy a diskuze se zde věnovaly*i současným problémům baltského moře, cílům udržitelného rozvoje, tématu dekolonizace, intersekcionality či třeba adaptace na klimatickou krizi.

Díky vztahům, které jsem na akci navázal, mi došlo, že lidí, kteří by byli na podobné vlně jako my, je v jiných zemích hodně, což je dost povzbuzující pocit. Navíc věřím, že navázané známosti v budoucnu ještě využiju. (Matěj Nárožný)

7. Belgie

V září se členky Josefína, Luisa a Josef vydaly*i do Bruselu na Decentralised training, pořádaný organizací FYEG. Tři dny se zde účastnily řady interaktivních workshopů, zaměřených na decentralizaci spolku. Na akci následující tři měsíce navazovaly workshopy v online formě.

Do Belgie jsme se rozhodly*i jet vlakem, s třemi přestupy, přičemž na každý jsme měly*i mít asi deset minut. Že to bude napínavý & něco se pokazí jsem tušila, že ale hned první vlak ani nevyjede, na mém cestovním bingu nebylo (po dvou hodinách napjatýho sezení ve vlaku se z rozhlasu ozvalo ikonické “vážení tento vlak nikam nejede”). Cesta se nakonec protáhla asi na 36 hodin, ale s tím, že jsme měly*i šestihodinový přestup v Norimberku. S Louisou a Josefem jsme si prošly*i město, zašly*i jsme si na jídlo a nakonec ta cesta navzdory zpoždění byla nejvíc krásná a doteď na ni vzpomínám. (Josi)

8. Řecko

V říjnu se Josef a Róza Husáková vydaly*i do řecké Soluně, kde na akci Congress of Young Europeans pořádanou HBS absolvovaly*i řadu workshopů zaměřených na politické otázky trápící mladé generace: nedostupné bydlení, duševní zdraví, či třeba aktivizace mladých lidí v otázkách změn klimatu. Akci pořádala HBS a Green European Foundation.

9. Maďarsko

Na konci října se naši členové Matěj Dlab a Honza Švarc vydali do Budapeště na edukační setkání „Green Perspectives on European Security“. V Evropském centru mládeže společně s inspirativními lidmi ze všech kontinentálních koutů probírali*y téma bezpečnosti. Diskuse zahrnovala nejen ruskou válku na Ukrajině, ale také bezpečnost sociální, kybernetickou, psychické zdraví, mír a lidská práva v kontextu dekolonizace a samozřejmě bezpečnost závisející na klimatické krizi. Mimo jiné se setkali s primátorem Budapeště a zjišťovali, jak maďarská metropole řeší současné palčivé otázky.

10. Makedonie

V listopadu se Jan Jirmus a Tereza Jedličková vydaly*i do Makedonie na feministickou akci pořádanou HBS: Gender Summit Skopje.

 

Jak účast na akcích funguje?

Všechny tyto akce byly ve spolupráci s některou z našich partnerských organizací. Tyto organizace vyhlašují zpravidla v několikaměsíčním předstihu výběrové řízení pro účastnictvo, do kterých naše členky posílají motivační dopisy. Na některé akce je větší zájem a je těžší se dostat (např. švédská letní škola), na jiné je naopak nedostatek účastnictva a ja tak velká šance, že se tam někdo z našich členek dostane (letní škola v Lotyšsku). Na akce se zpravidla mohou přihlásit i zájemkyně a zájemci mimo spřátelené spolky, u většiny z nich mají ale členky Mladých zelených přednost.

Akce jsou zpravidla financovány spřátelenými spolky: to znamená, že proplácejí cestu ve stanoveném limitu, ubytování a stravu. 

Cesty po zemi (vlakem, autobusem, lodí) mají zpravidla vyšší cenový limit: účastnictvo je tak motivováno nelétat. My jsme tak 8 z 10 cest letos vykonali po zemi. Většina našich členek se shodla na tom, že ač jsou cesty často dlouhé, největší zážitky a navazování vztahů se dějí právě tam.

Proč jet?

  • Procvičíš si jazyky
  • Budeš cestovat skoro zdarma
  • Strávíš spoustu času ve vlaku
  • Navážeš vztahy s podobně smýšlejícími lidmi ze zahraničí
  • Většina akcí je vzdělávacích, tzn. získáš spoustu nových dovedností

A jak se můžeš zúčastnit?

Nabídek na zahraniční akce v současnosti dostáváme více, než bychom zvládly*i kapacitně naplnit. Pokud se tedy přidáš do Mladých zelených, je veliká šance, že se na podobnou akci budeš moci v blízké době vydat. Vyplň přihlášku a přidej se do spolku: zde

Sdílejte