V minulých týdnech se náš člen Josef Horváth vydal reprezentovat Mladé zelené do zahraničí. Nejprve jel na koncil evropských Zelených do Vídně, odkud rovnou zamířil na summer camp v Ulcinju v Černé hoře. O co se jednalo a jak celá akce probíhala?

Summer camp pořádala CDNEE, organizace sdružující východoevropské mladé zelené a jiné aktivistické a neziskové organizace zabývající se změnou klimatu, právy menšin nebo spravedlivou transformací. Summer campu se účastnili*y např. delegáti a delegátky z Pobaltských států, Ukrajiny, Polska, Arménie, Srbska, Azerbadžánu, Běloruska atd.

Pod názvem Vem si svou plátěnou tašku, a (ale) rozbij systém, se debatovalo o boji proti starým patriarchálním kapitalistickým a neokoloniálním strukturám v systému a v nás.

Vzdělávací program byl odrazovým můstkem pro volný čas, ve kterém účastníci a účastnice budovali*y povědomí o situacích v jednotlivých zemích a především navazovali*y přátelské kontakty, skrz které se otevírají možnosti spolupráce a široké zdroje inspirace.

Bylo zajímavé, i když nepřekvapivé, zjišťovat, že problémy, které se týkají nás, ohrožují i jiná prostředí – ať už jde o degradaci, tabuizaci či kriminalizaci aktivismu, nekompetentní vlády ignorující blížící se klimatickou katastrofu, rozšiřující se nůžky mezi nejbohatšími a zbytkem populace, či východoevropskou specialitu: mocenské struktury ovládané oligarchy.

V rámci programu se dále účastníci a účatnice zabývali*y greenwashingem – snahou velkých korporací převádět zodpovědnost na jednotlivce, ale i nerůstem, genderem a klimatickou spravedlností. Více do hloubky bylo nabídnouto účastníkům nahlédnout do tématu malých vodních elektráren (MVE) na Balkáně, které kvůli nedostatečné regulaci a štědrému dotování ze strany státu, prolobované místními klientelistickými politiky, ohrožuje říční ekosystémy i živobytí mnoha obyvatel regionu

 

Cesta do Bělehradu a nahlédnutí do Srbské politiky

Při cestě nazpět jsem využil možnosti navštívit Bělehrad, a rovnou zúročit nově nabité kontakty. Průvodci a průvodkyně z místních mladých zelených (ZOS) mi ukázali*y, že je tu stále mnoho míst odporu a že není třeba zoufat nad prvním dojmem z města, plném stánků nacpaných tričky s Putinem, ruskými vlajkami a všude přítomnými nacionalistickými nápisy oslavující válečného zločince Ratka Mladice, vyzívající k znovupřipojení kosova a vyhlášení války NATO. Opozice se tu ještě nevzdává. 

Bude zajímavé sledovat spojení a přerod Bělehradského hnutí Nedavimobeograd v novou politickou stranu levo-zeleny front, jejíž součástí se stanou právě i ZOS. Její úspěch v budoucích letech by mohl nacionalisticko-konzervativní Srbsko proměnit a pootočit jej od klientelistického kapitalismu v rukách nacionalisticko-konzervativního diktátora Vucice.

O nutnosti spojování se levicových a zelených proudů u nás se stále mluví. Levo-zeleni front by nám mohl být inspirací. Ač jsou obě země jistě odlišené, proměna systému v autoritářsko-konzervativní nám tu hrozí také. Příznaky? Omezování svobodného tisku nebo házení mu klacky pod nohy, osekávání sociálního státu za současné vlády a tichá podpora oligarchů a těch nejbohatších.

 

Fašizice společnosti hrozí v celé Evropě

Fašizace společností byla posledním tématem, které se táhlo skrz celý týden jako výstražná linka, a které pak v symbolech řvalo v Bělehradských ulicích. I kvůli přítomnosti mladých ukrajinských zelených jsme intenzivně zažívali zprávy o teroristickém útoku Ruského fašistického státu na Kachovskou přehradu a sní spojenou ekocidu. 

Ať se budeme v Česku sebevíc zaklínat svou pomyslně nadřazenou ideou středoevropství, nic se nezmění na tom, že náš systém se při takových setkáních, jako byl právě summer camp CDNEE, vyjevuje mnohem východnější, než bychom si přáli. Je však obrovská vzpruha setkat se s lidmi, kteří jsou plní energie a stále věří, že změna je možná a proti blížícím se katastrofám má cenu bojovat.

Děkujeme organizátorstvu a CDNEE za organizaci a těšíme se, že se příští rok na valném shromáždění budeme moci opět oficiálně zapojit do spolupráce a stát se znovu členskou organizací.

 

–Josef Horváth

Sdílejte

Napište komentář

  1. […] V červnu se konaly hned dvě akce, na které se nás vydal reprezentovat člen Josef Horváth. První byl EGP Council ve Vídni, odkud rovnou zamířil na letní školu do černohorského Ulcinju. O letní škole, pořádané CDN, organizací sdružující východoevropské mladozelené a jiné aktivistické neziskové organizace, vznikl na našem webu článek. […]