Mladí zelení se připojují k vyjádření Federace mladých evropských zelených k Izraelsko-Palestinskému kontliktu.

Federace mladých evropských zelených (FYEG) důrazně odsuzuje útoky proti civilnímu obyvatelstvu v Izraeli a Palestině a vyzývá k rovnému a plnému uplatňování mezinárodního práva a provádění rezolucí OSN. 

Dne 7. října Hamás zabil a unesl stovky civilistů při nečekaném teroristickém útoku, jehož cílem byl hudební festival, veřejná prostranství a domy lidí. FYEG tyto neospravedlnitelné zločiny odsuzuje. Hamás je teroristická organizace a jeho činy nereprezentují palestinský lid. 

Humanitární pomoc Palestině by neměla být zrušena; v tomto smyslu vítáme rozhodnutí ministrů zahraničí EU a rychlou reakci na zastavení případného pozastavení dlužných plateb ze strany EU. Dodržování mezinárodního práva má zásadní význam pro zastavení eskalace násilí a počtu nevinných obětí. 

Ačkoli sebeobrana je přirozeným právem státu v reakci na ozbrojené útoky, obléhání ze strany Izraele, kterému čelí obyvatelé Gazy, není v souladu s mezinárodním právem, jak upozornila vysoká představitelka EU pro zahraniční věci. Nejenže je obléhání nepřiměřené a zaměřené na civilisty, ale válečným zločinem je i použití bílého fosforu v civilních oblastech, které potvrdila organizace Human Rights Watch.

Kromě toho, že obyvatelé Gazy trpí blokádou potravin, vody, elektřiny a dalších dodávek, jsou vystaveni nevybíravým útokům na civilní budovy (školy, nemocnice, mešity) a domy. Prostřednictvím těchto útoků proti obyvatelům Gazy, od nepřiměřených leteckých úderů proti civilnímu obyvatelstvu a civilní infrastruktuře, přes úplnou blokádu základních zdrojů, bombardování jediné cesty z Gazy až po nemožnost splnit požadavek na evakuaci 1,1 milionu Palestinců před pozemní ofenzívou, vystavuje palestinský lid riziku etnických čistek. 

Současná spirála násilí je vyvrcholením desetiletí trvající nezákonné okupace palestinských území a blokády Gazy, útlaku a utlačování palestinského lidu a selhání mezinárodního společenství při prosazování mezinárodních smluv o míru a bezpečnosti a při zajišťování spravedlivého řešení pro sebeurčení Palestinců, kteří v současné době žijí pod hrozbou vysídlení a lidských na palestinských územích a v uprchlických táborech. Nezákonné kroky izraelské vlády neodrážejí židovskou víru ani celosvětovou židovskou komunitu a naznačovat opak je antisemitské.

Stejně tak islamistické teroristické organizace, které se většinou zaměřují na národy žijící v zemích s muslimskou většinou a terorizují je, nereprezentují islám ani celosvětovou muslimskou komunitu. FYEG se zasazuje o vymýcení antisemitismu, islamofobie a dalších forem rasové, etnické nebo náboženské diskriminace. 

Vyzýváme Evropskou unii a evropské vlády, aby jednaly a pracovaly pro mír. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby přimělo k odpovědnosti pachatele válečných zločinů a porušování lidských práv na obou stranách, zajistilo blahobyt a prosperitu civilistů v Palestině i v Izraeli a přestalo zavírat oči před zvěrstvy, k nimž v regionu dochází, zatímco doma se tváří jako obránci lidských práv. K obecnému kontextu situace v regionu přijal FYEG usnesení „Palestina: Na cestě k ukončení okupace a nastolení míru“ v květnu 2018. Stojíme za analýzou a požadavky uvedeného textu.

Vůči vyjádření se vymezila člěnská organizace GRÜNE JUGEND.

Sdílejte