Mladí zelení na pochodu za 30 km/h v Praze

Čistší ovzduší, méně hluku, více prostoru pro chodce a cyklisty, méně nehod. Právě pro tyto důvody organizuje skupina s názvem Poslední generace každý týden pravidelné pochody po pražské magistrále. Cílem pochodů je zviditelnit téma hegemonní automobilové dopravy a prosadit plošné snížení rychlosti v Praze na 30 km/h.

Jako Mladé zelené a Mladí zelení tyto pochody podporujeme, účastníme se jich a část členstva se podílí na organizaci. Jaké jsou naše důvody?

1. Vysoká rychlost ovlivňuje ztrátu sluchu obyvatel

Podle WHO má na nevratné ztráty sluchu vliv působení hlasitosti o 85 dB. Ale i nižší hlukové hodnoty mají negativní dopad na naše zdraví. Při dlouhodobém působení může mít hluk nad 65 dB zdravotní následky jako je růst krevního tlaku či tepové frekvence, srdeční arytmii či úzkosti. Hluk okolo 55 dB narušuje lidský spánek.

Hlasitost dopravy ve městě se na magistrále, pseudo-dálnici, která prochází obyvatelnými oblastmi města, během dne pohybuje okolo 85 dB. I v noci však hlukem dosahuje 55 dB a negativně tak ovlivňuje životy lidí, kteří žijí v jejím okolí.

Snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h sníží hlasitost průměrně o 6 dB, což již pozitivně ovlivní dopady automobilové dopravy na náš sluch.

2. Snížení rychlosti zásadně zvyšuje bezpečnost ve městě

Vysoká rychlost je nejčastějším důvodem pro fatální dopravní nehody. Pokud auto srazí chodce rychlostí 50 km/h, je 70% pravděpodobnost, že chodec zemře. Při snížení maximální rychlosti na 30 km/h se pravděpodobnost úmrtí snižuje na 10 %.

Díky snížení rychlosti se tak zvýší bezpečnost v ulicích, zejména pro děti.

3. Ekologické dopady: snížení rychlosti zvýší používání kol, koloběžek a chůze

Pozitivní ekologické dopady, které plošné snížení rychlosti přinese, jsou o něco komplikovanější. Ačkoliv výzkumy ukazují, že při snížení rychlosti se zásadně snižují emise z otěru pneumatik, mohou se zvyšovat emise z výfuků. Předpokládá se proto, že snížení rychlosti na 30 km/h bude mít v oblasti emisí spíše neutrální dopad.

Data z měst, kde se plošné snížení rychlosti zavedlo však poukazují na další jev, který má pozitivní vliv na ekologii. Snížení rychlosti na 30 km/h zvyšuje u obyvatel pocit bezpečí a umožňuje proto častěji používat alternativní formy dopravy, jako jsou kola, koloběžky či chůze.

Snížení rychlosti emisní následky automobilové dopravy nevyřeší. Jediné, co tento problém totiž může vyřešit, je nižší využívání aut. K tomu ale snížení rychlosti může přispět.

 

Jsou pochody kontroverzní?

Pochody jsou předem hlášené, účastní se jich policie i antikonfliktní tým. I přesto však vzbuzují v části společnosti kontroverzi. Hlavní výtka, která se opakovaně ozývá, směřuje ke způsobu protestů: blokování dopravy podle kritiků/kritiček omezuje svobodu řidičů/řidiček, příp. zpomaluje průjezdnost vozidel sanitky či IZS. 

Rétorika komentující omezování svobody řidičů/řidiček aut je silně nedomyšlená. Hegemonie aut totiž omezuje chodce/chodkyně a cyklisty/cyklistky dennodenně. Chceme-li hledat společnou koexistenci, bude lepší, když se pojmům jako je omezování svobody vyhneme úplně.

I druhý bod kritiky Poslední generace odmítá. Demonstranti*ky prochází Prahou jedenkrát týdně, v předem nahlášeném a dobře organizovaném průvodu. Auta blokují dopravu ve špičce každý den a snižují tak průjezdnost pravidelně, a to v mnohem vyšší míře, než to dělají protestující. Kritika pochodů tak z tohoto pohledu působí přinejmenším pokrytecky.

Jeden z organizátorů ke kritice říká:

“Jsme jako budík. Budík je nepříjemný, člověk chce spát, nechce ten zvuk slyšet. Ten zvuk je ale potřeba, aby se člověk probudil a vstal, dřív než bude pozdě.”

Organizátorstvo nadto kontroverzi nepovažuje za nutně špatnou. Kontroverze je něco, co k tématu bezpečně přivede pozornost. Díky pozornosti se o tématu diskutuje, což je první krok ke změně.

 

Není vám osud Prahy lhostejný? Chcete město, ve kterém se nebudete muset bát pohybovat ve veřejném prostoru? Přidejte se k pochodům i vy.

 

Zdroje:

https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/noise

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920915000127

https://www.heartfoundation.org.au/getmedia/c771e0c2-8628-46d3-97c5-9ab2585c6114/ReduceSpeed.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920915000127

Sdílejte