Iniciativa 30 pro Prahu sepsala v petici požadavky na zklidnění automobilové dopravy v Praze, za které od jara bojují i Mladí zelení.

skupina tvořena odbornicemi a odborníky z širokého spektra organizací a spolků si stanovila za cíl vést dialog o budoucnosti pražského automobilismu. K tomu má primárně sloužit právě nová petice „za komplexní přípravu systematického zklidnění automobilové dopravy v hlavním městě Praze a narovnání podmínek pro jednotlivé módy dopravy na úrovni hlavního města“.

Téma se tak přesouvá z ulic (respektive silnic) do podoby archů, které mohou podepsat všichni, kteří si přejí dopravu v Praze udržitelnější, klidnější a zelenější. Petice tak představuje alternativu pro ty, kterým nevyhovovala forma pochodů, ale přesto souzní s myšlenkou regulace aut na pražské úrovni. Každý podpis se počítá a zvyšuje šanci, že dojde ke skutečnému jednání s pražskými zastupiteli, a to jak v zastupitelstvech městských částí, tak na Magistrátu.

Nedávný průzkum ukazuje, že regulaci automobilové dopravy si přeje 68 % Pražanů, 65 % si přeje její omezení ve prospěch MHD a třetina si přeje plošnou třicítku v centru města. Je tak zjevné, že hlasitá menšina agresivních řidičů ani zdaleka nereprezentuje průměrného obyvatele Prahy, ač by se tak z četných online diskuzí mohlo zdát.

Petici lze podepsat buďto online na tomto odkazu, anebo fyzicky na následujících místech:

 

Bistro Střecha, Křemencova 7, Nové město

ROH, družstevní kavárna, U božích bojovníků 606, Žižkov

Obživa – odběrné místo, Za poříčskou bránou 7, Karlín

Zelená klubovna, náměstí Hrdinů 1125/8, Praha 4

 

Jako Mladí zelení věříme, že tato petice je důležitým krokem k vrácení veřejného prostoru lidem a uzdravení dopravy v Praze, a navíc urychlí i obdobné snahy v dalších městech ČR, které si zklidnění automobilové dopravy zaslouží stejně.

Sdílejte