Symbolicky na 1. máje jsme se setkali s Mladými sociálními demokraty a podepsali memorandum o spolupráci.

Text zde:

Memorandum o spolupráci mezi levicovými mládežnickými organizacemi

My, zástupci a zástupkyně levicových mládežnických organizací Mladí sociální demokraté a Mladí zelení, které vyznávající hodnoty svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, solidarity, udržitelného rozvoje a mírového soužití, stvrzujeme svými podpisy vůli a odhodlání prohloubit spolupráci ve své politické a spolkové činnosti.

Cílem naší spolupráce je integrace činnosti levicových mládežnických organizací za účelem společného boje proti všem formám nesvobody, vykořisťování, útlaku a diskriminace zaměřeného proti jakékoli třídě, skupině, pohlaví, genderu, rase a proti poškozování životního prostředí. Pouze vzájemnou spoluprací je možné dosáhnout těchto cílů, restartovat levice u nás a v důsledku toho úspěšně čelit všem výzvám a nebezpečím, před kterým naše společnost a lidstvo jako celek stojí. Vedeni tímto sdíleným přesvědčením budeme usilovat o:

1) pořádání společných spolkových akcí,

2) pořádání společných politických akcí,

3) společné vzdělávací činnosti,

4) obdobnou spolupráci mezi našimi mateřskými stranami.

Sdílejte