Prohlášení studentské demonstrace Budoucnost neškrtneš:

Vláda České republiky ve čtvrtek 11. května představila balíček 55 opatření, která by měla stabilizovat veřejné finance, zajistit sociální smír a připravit budoucnost pro další generace. Námi, mladými lidmi, a naší budoucností tak premiér odůvodňuje nutnost úspor, které podle ní dopadnou na celou společnost. Je předložený Stanjurův balíček skutečně řešením současné situace České republiky a opravdu přispěje k tomu, že tato vláda předá budoucím generacím naši zemi v dobré kondici? Dle nás to dlouhodobé socioekonomické problémy České republiky nijak neřeší. Premiér Fiala při představení konsolidačního balíčku řekl, že je o něm vláda připravena racionálně debatovat, všechno detailně vysvětlovat a svá rozhodnutí také obhájit. Toto je tedy příspěvek nás, mladých lidí, do této debaty.

Vláda se o naši budoucnost dlouhodobě nezajímá, ignoruje témata, která nás trápí, a využívá nás jen jako argument pro ospravedlnění vlastní politiky. Myslí si, že se proškrtá k budoucnosti, ve skutečnosti ale škrtá budoucnost. Nechceme být nadále na podobných příčkách jako Rusko v žebříčících míry oligarchizace či dostupnosti bydlení. Vláda systematicky neřeší zvyšující se rozdíly mezi Prahou a regiony, školství, klimatickou a energetickou krizi, segregaci romských žáků, zrovnoprávnění LGBT+ lidí a stále podporuje fosilní byznysy. Chceme, aby finanční břemeno nesli ti, kteří ho unesou, a ne ti, kteří ani neunesou to dnešní.

Vláda slibuje reformy, avšak nabízí tupé škrty. Pokud vláda nebude otevírat i tato témata, nechceme s tím mít nic společného. Svou budoucnost totiž vnímáme komplexněji, než jen jako pár škrtů na papíře. Pokud by vláda chtěla být odpovědná, měla by reflektovat sociální situaci mladých lidí a dalších skupin a řešit problémy v komplexnosti a složitosti stávající situace.

V podpoře obnovitelných zdrojů, rovnosti příležitostí ke vzdělávání, participaci žen v politice a rovných právech pro všechny nehledě na sexuální orientaci či barvu pleti chceme být aspoň srovnatelní se Švédskem. Zatímco vláda podporuje vinařskou lobby a zatěžuje vyššími daněmi především nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, firmy fosilních oligarchů vykazují rekordní zisky.

Chceme být, v zájmu zachování demokratické debaty, kritickým zrcadlem pro současnou vládu. Protože pokud demokracie na vládnoucím břehu nemá protibřeh, mohou se vlny nejistoty a nespokojenosti přelít do jiné řeky v podobě oligarchie, populismu a fašismu.

Proto jsme se, jako studenti a studentky, rozhodli vyjít do ulic a ukázat, že budoucnost se nedá škrtnout. Rozhodli jsme se společně udělat akci, která propojuje jednotlivce, jednotlivkyně, spolky, organizace a hnutí, která se nemusí na mnoha věcech shodnout, ale všem jde o jednu věc – o důstojnou budoucnost. Budeme společně tvořit širší studentskou platformu a tuto myšlenku více rozvíjet. Pojďte do toho s námi, ať naši budoucnost neškrtnou.

Sdílejte