Konec devastace Boleváku
Ve středu 15.2. proběhla u Velkého Bolevéckého rybníku u Plzně akce při které byly měřeny hodnoty světelného znečištění z lamp zde rozmístěných.
Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí slíbil, že se intenzita osvětelní sníží o 90 % a to v době od 22:00 do 6:00.
To však neřeší celý problém. Světla pořád svítí špatným spektrálním složením s krátkými modrými vlnovými delkámi, CCT 2400 K. V takto citlivém prostředí by světla měla svítit bez krátkých modrých vlnových délek, CCT 1800 K. Dalším problém je výška svítidel, která je cca 6 metrů. Jak velké energetické ztráty to způsobuje si můžeme uvědomit, když byla osvětlenost pod sloupem 35 lx ale v místě u lampy, kde bude na jaře létat hmyz, vytvoří lampa 300.000 luxů, což je milionkrát více než měsíc v úplňku a 3x více než vytvoří slunce v poledne.
Takto špatně uzpůsobené osvětlení se podílí na úbytku 75 % biomasy létajícího hmyzu a 25 % biomasy ptactva za posledních 30 let. Nedovolme takový úbytek u Boleváku!
Řešení:
💚 Zhasnout nebo přelepit světla folií blokující krátké modré vlnové délky do doby než dojde k nápravě.
💚 Náprava výšky svítidel na mnohem nižší
💚 Technologiie PC Amber zajistí úspornost světel a CCT 1800 K, využivejme technologie, které máme k dispozici!

Sdílejte