Dnes jsme se po několika letech znovu stali*y členy a členkami Federace mladých evropských zelených – Federation of Young European Greens! Těšíme se na spolupráci a věříme, že přinese mnoho dobrého.
 
FYEG sdružuje mladé lidi se zeleným smýšlením napříč Evropou. Díky tomu, že nás všechny jednotí společný cíl – boj proti klimatické změně je takováhle míra spolupráce možná a žádaná. Podařilo se nám se po 3 letech do této “evropské rodiny” vrátit a budeme tak moc získat finance na náš rozvoj, načerpat inspiraci a motivaci a moct se spolehnout na podporu od mladých zelených z celé Evropy.
Nové vedení FYEG

Na letošním valném shromáždění bylo zvoleno nové vedení organizace tzv. Executive committee vedená 2 spolumluvčími Seanem Currym a Benedettou Scuderi. EC vede FYEG mezi valnými shromážděními a naplňuje dlouhodobé strategie a plány.

Příprava kampaně pro Evropské volby 2024
Evropští mladí zelení se samozřejmě plánují zapojit do kampaně před volbami do evropského parlamentu because it is our fucking future. Tak jako před pěti lety je třeba zaktivizovat mladé Evropany a Evropanky, aby se připomněli všem, kteří by snad nechtěli klimatickou změnu řešit pořádně.
 
“Solidarity with Ukraine as long as necessary” a 13 dalších rezolucí
Na valném shromáždění v Barceloně víc než 50 členských organizací schválilo politické rezoluce. Jednou z těch nejvýznamnějších byla rezoluce s názvem “Solidarity with Ukraine as long as necessary”. Evropští mladí zelení požadují bezpodmínečnou pomoc Ukrajině v nezbytné míře tak dlouho dokud bude třeba. Další rezoluce se věnovaly overturismu dekolonizaci a jejím dopadům nebo práva protestovat.

Sdílejte